Knebel
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140507-12

Fredningsnr.
231620

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse (den nordlige del), orienteret i N-S, i V 5 randsten, til- dels in situ, mod N 4 væltede randsten, mod Ø 5, hvoraf 2 tildels in situ; desuden en del mindre sten. Selve jordhøjen indtil 2,25 m høj, græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Bakkeskraaning findes Rester af en Stenkreds med indenfor liggende lav Höi; det synes at være Levning af et Mindesmærke fra Stenalderen, rimeligvis af en Langdysse. De endnu bevarede Randsten ere meget store, og Fylden i Höien er stærkt blandet med Sten og knust Flint. Om denne og fölgende Dysser smlgn. Danske Atlas 4, 311. Bevoksning: 1980: Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse (den nordlige Del), orienteret i N-S, i Vest 5 Randsten, tildels in situ, mod Nord 4 væltede Randsten mod Øst 5, hvoraf 2 tildels in situ; desuden en Del mindre Sten. Selve Jordhøjen indtil 2 1/4 m høj. Græsklædt.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Løvkrat

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Den N-lige del af langhøj. Den S-lige bortgravet af mergelgrav, nu losseplads. Højen helt dækket af brombærkrat. En gammel stendynge anes på N-siden. ********************************************** Genbesigtigelse 6.5.1987: Langdysserest orienteret NØ/SV. Af de i fredningsteksten beskrevne randsten ses i NV 6 (ikke 5), i N 3 delvis dækkede af gamle markstensdynger og i SØ 1 (flere fjæler sig sikkert i den tætte slåenvegetation). Umiddelbart SV for dyssen en gammel opfyldning af mergelgraven med grene, halm, jord etc. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Helt og aldeles skjult i krat og træer. Fortidsmindet kan ikke ses pga. bevoksningen.

Litteraturhenvisninger  (0)