Skjellerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140507-27

Fredningsnr.
241629

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/10 1909, købt. 1 m jord udenom er medindbefattet i fredningen. Afmærkn.: MS 1913, løjtnant Lassen. Fritstående dyssekammer af polygonal form, indvendig 2 m langt i N-S, 1,85 m bredt i Ø-V og 1,20 m højt, dannet af 5 foroven noget indadskrånende bæresten og derover en kolossal dæksten, 2,80 m lang, 2 m bred; mod Ø har kamret en 0,45 m bred åbning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Bakkeflade ligger et 5-kantet Kammer, dannet af 5 store Sten, der ere stillede paa Enden, lidt hældende indad, paa hvilke der hviler en stor Overligger. Indgang mod Østsydöst, 1½ F. bred. Kammerets indre Höide er 3½ F.; Levning af en Brolægning med Haandsten. Overliggeren er omtr. 5 F. tyk med hvælvet Overflade og öiensynlig tilklövet, glat Underside. Den lave Höi, som omgav Kammeret, er for störste Delen slöifet; muligvis ere ogsaa 2 Gangsten borttagne; af Stenkredsen, der tidligere omgav Höien, med et Tværmaal af omtrent 30 Fod er der kun levnet 4 Sten. Se Pl. 19 B. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer af polygonal Form, indvendig 2 m lang i N-S, 1,85 m bredt i Ø-V og 1,20 m højt, dannet af 5 foroven noget indadskraanende Bæresten og derover en kolossal Dæksten, 2,80 m. lang og 2 m br. Mod Øst har Kammeret en 0,45 m bred Aabning. 1 m Jord udenom medindbefattet. FM 11/10 1909 MS

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Mål: 2,0 x 5,0 x 4,0 m. ********************************************* Genbesigtigelse 5.5.1987: Ingen beskadigelser. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget flot dysse. FM-sten mod syd. Bevokset med græs og et enkelt lille træ ved de nordlige bæresten. Fin dyrkningsfri bræmme omkring dyssen. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)