Andrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140508-15

Fredningsnr.
23166

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/11 1925, gdr. A. Munk. Diplom. Afmærkn.: MS 1930, Hans Kjær. 5-sidet dyssekammer med gang i S (2 gangsten), tildels fyldt med jord og håndsten. Svær dæksten, i hvis overflade flere skålformede fordybninger. Omkring dyssen lav, stenfyldt høj, oval, ca. 6 x 3 m, 0,3 - 0,4 m høj. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Temmelig lavt, tæt ved en Indsænkning findes et aflangt firkantet Gravkammer, dannet af 5 Bæresten med Overligger og to Gangsten mod Syd. Dyssen var tidligere omgiven af en Höi af Jord og Sten, som naaede indtil 1 F. fra Bærestenenes Overkant; nu rage Kammerets Sten omtr. 3 F. op over den omgivende Jordflade. Kistens Indre er fyldt med indkastede Sten og maaske ikke undersögt. De to Gangsten udenfor Kammerets Aabning mod Syd ere mere end 1 F. lavere end Bærestenene. Overliggeren er gleden ud fra sin oprindelig Plads. Paa dens Overflade findes en Gruppe af de sædvanlige, skaalformede Fordybninger. Stenen er særdeles smukt formet og henved 3 F. tyk. (Se Pl. 22).

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
5-sidet Dyssekammer med Gang i Syd (2 Gangsten), tildels fyldt med Jord og Haandsten. Svær Dæksten, i hvis Overflade flere skaalformede Fordybninger. Omkring Dyssen lav, stenfyldt Høj, oval, ca. 6 x 3 m, 0,3-0,4 m høj. I Ager. FM 1925 MS

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst 1925

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten mod vest. Græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)