Rolsøgaard
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140508-21

Fredningsnr.
23164

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
NM A 32926-28.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/1 1924, Landbrugsministeriet. Diplom. Afmærkn.: MS 1924, Hans Kjær. Runddysse, ca. 7 - 9 x 1,4 m. Firsidet kammer af 4 bæresten, afvæltet dæksten. Bærestenene er tildels trykket ind. (I foden indsattes i 1924 som forstærk- ning 24 sten). Græsklædt i ager. Matr.nr. 2c: Runddysse i skel til matr.nr. 1 af Rolsegård.
Undersøgelsehistorie  (8)
1924 Museal restaurering
Journal nr.: 46/24; 290/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal udgravning
Journal nr.: 46/24; 290/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 46/24; 290/24. Sb. 14.05.08-21. NM A 32926-28. Rundysse. Matr. Nr. 1 og 2 c af Roelsegaard, Roelse Sogn, Mols H. fredlyst 1924, efterset s.A. Hertil 1 Pl. Fotografier. Ved Fredlysningen fandtes Dyssen at trænge til nogen Udbedring, ligesom det jordfyldte Kammer opfordrede til Undersøgelse, hvilket foretoges i Forbindelse med Opsætning af Dæksten Juni d.A. Dyssens Kammer fandtes at være sat af 4 væs. lige høje Bæresten, nogenlunde i Kvadrat, samt en mod SsØ. liggende, fra opr. Plads forskudt, men endnu paa en af Bærestenene hvilende, ikke særdeles anselig Dæksten. Af Bærestenene fandtes den i NnV. og ØnØ. kun at hælde lidet, den ... [?] stærkt indad, medens ene Side af Stenen i SsØ var trykket noget indad i Kamret. De 4 Bærestens Højde er 1,20 - 1,0 -0,9 og 0,9 m. Kamrets Br. foroven 0,60 x 0,68, forneden 0,85 x 1,47 m. Dækstenen er 1,6 x 1,3 x 0,7 m. Den omgivende Jordhøj er 1,4 m h., 9x7 m i Tv. Bærestenene har opefter ulige Højde, saaledes at Dækstenen vanskelig kan oplægges uden Indskydelse af Kilesten; af Bærestenen ses foroven udv. indtil ca. 20 Cm. - Rundom Foden af Jordhøjen indfældedes til Værn mod Dyrkning og Vejslid en tæt Række Steen (17x15), ca 1/3 m. store, væs. jorddækkede. Dækstenen blev opsat. Kamret var væs. jordfyldt, sandet Fyld, løs, foroven utvivlsomt ikke oprindelig. Vistnok var de nederste 10-15 Cm helt eller dog væsentlig urørte. Bunden fandtes lagt med spredt Lag af Smaasten og Flint. Ca 10 Cm. over Bunden fandtes henimod Midten, 0,6 fra VnV., 0,45 fra NnV., Ravstykke 1 staaende paa Kant, mulig ikke i opr. Leje, et andet Ravstykke i samme Dybde, 0,20 fra VnV, 0,95 fra NnV. Foroven laa et Par usikre Lerkarskaar. Kamrets Bund blev til Afslutning lagt med ca. 25 Cm. Sten og Jord, saaledes at Dybden indv. nu er ca. 3/4 m. Kjøbenhavn d 31 Dec 1924 Hans Kjær Vedlagt sagen: 2 stk. sort-hvid fotografier.

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, ca. 7-9 x 1,4 m. Firsidet Kammer af 4 Bæresten, afvæltet Dæksten. Bærestenen er tildels trykket ind. (I Foden indsattes 1924 som Forstærkning 24 Sten). Græsklædt i Ager. [[FM 1924 MS]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, ca 7-9 x 1,4 m - Firsidet Kammer af 4 Bæresten, afvæltet Dæksten. Bærestenene tildels trykket ind (I Foden indsattes 1924 som Forstærkning 24 Sten). Græsklædt i Ager. [[Herfra A32926-28]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,5 x 9,0 x 5,0 m. Kammer som beskrevet. Der ses ikke spor efter stenene indsat i 1924. Højen noget afkørt mod SØ. Større træ i kammer fældet dette eller sidste år skyder nu friske skud. M.S. fjernet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten mod NØ. Græsklædt. Træet i kammeret er savet ned. Synlig fra offentlig vej. Beliggende mellem ager og vej.

Litteraturhenvisninger  (0)