Kannikehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140509-6

Fredningsnr.
24161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af høj, "Kannikehøj", med bevaret centralgrav. Højen måler ca. 6 x 3 m og er indtil 1,75 m høj. Centralgraven - formentlig en stenkiste, hvoraf en del mindre randsten ses hele vejen rundt - måler ca. 3,5 x 1,5 m. Delvis bevokset med græs og med et par småbuske. NMI: Bør frigøres og undersøges.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Bakketop staaer en Tjörn, som tidligere har været omgiven af en Stenkreds. Stedet ikke beset. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Høj "Kannikehøj", med bevaret Centralgrav. Højen maaler ca. 6 x 3, og er indtil 1½ - 1 3/4 m høj. Centralgraven - formentlig en Stenkiste, hvoraf en Del mindre Randsten ses hele Vejen rundt - maaler ca. 3½ x 1½ m. Delvis bevokset med Græs og med et Par Smaabuske. (Bør frigøres og undersøges).

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest, 1,5 x 6,0 x 4,0 m. Som beskrivelsen med rigeligt friareal udenom. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Tæt bevokset med træer, buske mm. bl.a. hyben.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)