Kvelstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140509-8

Fredningsnr.
24162

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tingl.: 22/3 1934, propr. Aage Klinge. Lille dyssekammer, med 5 bæresten og dæksten, sprængt i 2 dele. Uregelmæs- sig jordhøj, 13 - 14 m lang, 5 - 6 m bred, mod V ca. 2 m høj, mod Ø kun hæ- vende sig lidt over omgivende terræn. Kammeret tildels fyldt med jord og min- dre sten. Græsklædt, og med tæt tjørn på N-siden.
Undersøgelsehistorie  (11)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Bakketop findes en lille, stærkt forstyrret Dysse, nu kun bestaaende af 4 Bæresten og 1 sprængt Overligger; 1 Sidesten er sandsynligvis borttagen, og Dyssen var sandsynligvis et af de i det sydlige Mols saa hyppige smaa 5-kantede Kamre med Aabning mod Øst. Bærestenens Fod dækkes endnu tildels af den lave, runde Höi, som oprindelig omgav Dyssen. Stenkredsen er fuldstændig borttagen. (Se Pl. 30a). [[Fredlyst 1934 Journ. 177/34. D7.]] Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 177/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst 1934 Journ. 177/34. D7.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Dyssekammer med 5 Bæresten og Dæksten, sprængt i 2 Dele. Uregelmæssig Jordhøj, 13-14 m lnag 5-6 m bred, mod V ca. 2 m høj, mod Ø kun hævende sig lidt over det omgivende Terræn. Kammeret tildels fyldt med Jord og mindre Sten. Græsklædt og med tæt Tjørn paa Nordsiden. [[FM 22/3 1934 ingen MS]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst 1934 Journ. 177/34. D7. Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,0 x 19,0 x 6,5 m. Rævegang i V-siden under kammeret. Afpløjning af V-siden. Helt overgroet - besigtigelse umulig. En del henkastede sten af ældre dato. Som beskrivelsen. *************************************** Genbesigtigelse 5.5.1987: Højrest med dyssekammer. Helt dækket af uigennemtrængeligt slåenkrat, der har bortskygget enhver bundflora. Rævegrave flere steder, bl.a. umiddelbart S for kammeret. Dette rider faretruende ude på kanten af den vestre langside med den V-ligste bærestens yderside helt blotlagt og endda noget undermineret. På højfladen en del ældre marksten. Højen har et akut og påtrængende plejebehov. Højfylden består af meget fint sand, og erosionen i den nøgne højoverflade (under slåenbuskene) er synligt hurtigt forløbende, yderligere forstærket af rævenes graven. Hvis ikke pleje iværksættes, fulgt op af restaurering i form af underbygning af den V-lige bæresten, må denne forudses at ville styrte ned af afpløjningsbrinken i løbet af et meget overskueligt åremål. Afpløjning sker stadig, dog nu senest af V-siden. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er temmelig tilgroet med bl.a. tjørn/slåen.

Litteraturhenvisninger  (0)