Leghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140509-17

Fredningsnr.
24169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Beklædt med højt bøgepur og graner. Tilladelse givet d. 29/3-50 til, at ejernes urner må nedgraves syd for "Leghøj".
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den höie Bakkeflade findes en anselig, rund Jordhöi, omtr. 80 Fod i Tværmaal og 14 Fod höi. Fra Höiens Fod indtil henimod Midten har man foretaget en dyb Udgravning, hvorved der er fundet 3 Stendynger, indeholdende Spor af Ben. Midtgraven er sandsynligvis ikke forstyrret. [[FM]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1877 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Rundhöi "Leghöi", 20-23 x 4,5 m. Større Nedgravning i Top. Beklædt med højt Bøgepur og Graner.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 226/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 226/50. Sb. 14.05.09-17. Brev af d. 6/2 1950 ml. Fru Estrid Bech, Iisgaard pr. Knebel og N01 (v. Th. Mathiassen). Fru Estrid bech, Iisgaard pr. Knebel. Som svar på Deres brev må jeg desværre sige, at vi af principielle grunde ikke kan tillade, at der nedsættes urner i fredede oldtidshøje. Vi har haft adskillige anmodninger af den slags, men altid sagt nej. Netop i sydsiden af højene findes der ofte en mængde urnebegravelser fra oldtiden, som i så fald vilde blive ødelagt. En anden sag er, at der muligvis kunde blive tale om at indrette en sådan urnebegravelse ved foden af højen, og jeg skal gerne aflægge Dem et besøg, så vi sammen kan se på forholdene, når jeg formodentligt til foråret kommer til Djursland. Leghøj ligger jo ualmindelig smukt, og jeg kan godt forstå Deres og Deres mands ønske. Deres ærbødige Vedlagt sagen: Besigtigelsesnotat af d. 29/3 1950 fra Th. Mathiassen, N01. Korrespondance af d. 1/2; 6/2; 10/2; 11/2; 14/3; 16/3 1950 ml. Fru Estrid Bech, Iisgaard pr. Knebel, og N01.

1950 Museal besigtigelse
Journal nr.: 226/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 226/50. Sb. 14.05.09-17. Besøgt Stedet 29/3 1950. Paa Sydsiden af Leghøj findes en lang, flad Udløber fra Foden, der ikke er dyrket, men ikke hører til Højen. Aftalte med Fru Bech, at Urnerne kan nedgraves her, lige Syd for en stor Sten. Therkel Mathiassen

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Mål: 5,0 x 22,0 x 21,0 m. Større, gammelt krater i top. Sten henkastet i en bræmme uden om højen, gamle. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med løvtræer (ikke graner som tidligere). Mange rævegrave i højen. Højsiden mod øst er ødelagt af ræve. Krateret i toppen har udgang mod SØ.

Litteraturhenvisninger  (0)