Høvelshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-1

Fredningsnr.
231715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Bogenholm, Bogensø by og Toggerbo by. "Høvelshøj", 1-1,5 x 10-12 m. Større, flad sænkning i siden mod nord, i øvrigt velbevaret. Græs- og lyngklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en höi Bakke ligger en lille Höi med ubestemt Omkreds, Störrelsen maa omtrent være: 30-40 F. i Tværmaal med en Höide af 4 F. Et större Hul i Siden viser, at Höien væsentlig er bygget af Sten paa 1 Fods Störrelse. Bevoksning: 1985: Græs

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Høvelshøj", 1-1½ x 10-12 m, større, flad Sænkning i Siden mod N., iøvrigt velbevaret. Græs- og lyngklædt i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1985: Græs

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj med en del sten i overfladen. Mod N og Ø en dynge marksten af ældre dato. I N-siden af højen en afgravning (4 x 3 x 0,5 m.). "Høvelshøj". Berejst 1985: Som beskrevet. Bevoksning: 1985: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Markstensdyngen mod øst er fjernet. Højen er bevokset med græs og små træer/buske af forskellig slags.

Litteraturhenvisninger  (0)