Bogens
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-22

Fredningsnr.
241712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
På bakketop oval stenkreds, 7-10 m i diam.; 8 sten ses, tildels væltede. I midten er gravet et hul. Lyng, i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Bakkeflade findes en uregelmæssig, noget aflang Stenkreds 25-30 F. i Tværmaal, dannet af Sten, som rage 2-3 F. op over Jordfladen. Ingen Höi indenfor Kredsen. I Midten har man gravet et Hul for at undersöge Stedet. Bevoksning: 1980: Græs

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bakketop oval Stenkreds, Diameter: 7-10 m; 8 Sten ses, tildels væltede. I Midten er der gravet et Hul. Lyng i Hede.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 1,0 x 10,0 x 6,0 m. Uregelmæssig bakketop. I det høje græs ses kun 7 sten. I midten et gammelt, tilgroet krater, 3 x 3 m. i diam., 1 m. dybt. Området under naturpleje. ** Seværdighedsforklaring ** Jvf. 2417:5. ********************************************** Genbesigtigelse 18.6.1985: Film: 002/02/02. Oval stensætning. Som beskrevet. CLM Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog er kun 6 sten synlige. Bevokset med græs og lidt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)