Bogens
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-25

Fredningsnr.
241715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille rundhøj, 1 x 7 m. Noget ujævn overflade. Stort hul i midten. Lyng, i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved foregaaende findes en rund Höi, omtr. 20 F. i Tværmaal og 2-3 F. höi; et större Hul er gravet i Midten. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Rundhøj, 1 x 7 m. Noget ujævn Overflade. Stort Hul i Midten. Lyng i Hede.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Hullet i midten helt tilgroet, 2 x 2 m. i diam., 1 m. dybt. Hele højen er ved at gro til med brombær. Område med landskabspleje. ** Seværdighedsforklaring ** Jvf. 2417:5. ********************************************* Genbesigtigelse 18.6.1985: Film: 002/04/04. Som beskrevet. CLM Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lidt krat og et lille løvtræ i toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)