Legerholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-33

Fredningsnr.
241630

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Ejerlav: Legerholm Gårde, matr.nr. 5a Sammensunket dysse. Muligvis rest af jættestue. Kun 2 sten på plads. 6 andre sten uden orden. På udyrket jord mellem høje bakker. NMI: Fredet efter ejerens ønske.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Flade under höiere Bakker findes Resterne af en saa stærkt ödelagt Dysse, at dens oprindelige Form næppe kan angives med Sikkerhed. Det synes at have været et lille, fritstaaende Stenkammer med 2 Gangsten mod Øst. Smlgn. Ant. top. Arch. Indberetn. 1808. [[8 større Sten i 2 Rækker, tæt ved Siden af hverandre, antagelig tildels sekundært placeret]] ]]Kl. D[[ [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs.

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 897/43; 325/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 897/43; 325/47. Sb. 14.05.10-33. Vedlagt sagen: Besigtigelsesnotat af d. 23/7 1947 fra Th. Mathiassen, N01. Korrespondance af d. 9/9 1947 ml. Dommerkontoret og N01. Korrespondance af d. 29/11 1943 ml. Købmand Fr. Just, Knebel, og N01. Korrespondance af d. 29/11 1943 og d. 23/2; 25/2; 25/8 1947 ml. Gaardejer Peter Pedersen Winther, Legerholm Gaarde pr. Knebel, og N01.

1947 Museal besigtigelse
Journal nr.: 325/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 325/47; 897/43. Sb. 14.05.10-33. 23/7 1947 besøgte undertegnede Dyssen i Knebel. Den ligger i udyrket Terræn mellem høje Bakker. [Skitse] De to østligste Sten er antagelig paa deres oprindelige Plads, medens de andre ligger uden Orden. Muligvis Rest af Jættestue. Egentlig ikke fredningsværdig, men da den næppe nogensinde vil komme til at ligge i vejen for noget, kan den medtages i Fredningen efter Ejerens Ønske. Therkel Mathiassen [[9/9-47 sendt Dokument til Dommerkontoret]]

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sammensunken Dysse. Muligvis Rest af Jættestue. Kun 2 Sten paa Plads. 6 andre Sten uden Orden. Paa udyrket Jord mellem Høje Bakker. Fredet efter Ejerens Ønske J.Nr. 325/47

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
8 større Sten i 2 Rækker, tæt ved Siden af hverandre, antagelig tildels sekundært placeret ]]Kl. D[[ [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sammensunket rest af dysse/jættestue. 8 kampesten på uregelmæssig, afgravet høj. Mod NØ 1 formodet randsten. Under landskabspleje. Bevoksning: 1980: Græs.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)