Legerholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-35

Fredningsnr.
241613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Legerholm Gårde, matr.nr. 5a Rundhøj, 1-1,75 x 13-15 m. I midten større sænkning. Noget ujævn overflade, hvori ses flere større kampesten. Lyng, i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved foregaaende ligger en rund Höi, omtrent 35 F. i Tværmaal og 4 F. höi; bygget væsentlig af Sten paa 1-2 Fods Störrelse. Stort Hul i Midten, dog er Höiens Grund næppe naaet. Bevoksning: 1980: Græs

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 1-1 3/4 x 13-15 m. I Midten større Sænkning. Noget ujævn Overflade, hvori ses flere større Kampesten. Lyng i Hede.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. I midten gammelt, tilgroet krater, 2 x 1,5 m. og 0,8 m. dybt. I NV-siden gammel afgravning, 2 x 1,5 m. og 0,7 m. dyb. Langs kanterne af hullerne ses toppene af kampesten. På det tilstødende areal mod N og Ø ses agerfelter med højryggede agre eller spor efter pløjning til plantage. Under landskabspleje. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)