Fuglsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-41

Fredningsnr.
241726

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 6 x 9 m, med stejlt afgravet sydside. I højen ses en lille sten- kiste, 3/4 x 1/3 m, af 1 bæresten i syd, 2 i nord, 1 i øst og 1 i vest. Be- vokset med græs og lyng, i ny plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Bakkeryg findes Levninger af en meget lille, stærkt beskadiget Gravhöi bygget næsten udelukkende af Haandsten. ]]sløjfet[[ [[1960: fredet, jfr. j. 1139/60. I højen ses nu en lille stenkiste.]] Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer.

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
]]Sløjfet[[ Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer.

1960 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1 m høj, ca. 6 m bred og ca. 9 m lang, med stejlt afgravet sydside. I højen ses en lille stenkiste, 3/4 x 1/3 m, af 1 bæresten i syd, 2 i nord og 1 i hver ende. Bevokset med græs og lyng i ny plantage. J. 1139/60 om fredningen.

1960 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960: fredet, jfr. j. 1139/60. I højen ses nu en lille stenkiste.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1139/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen inkl. afgravning af S-siden. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod syd 1 sten, nord ingen sten, øst 2 sten og vest 1 sten. Stenene er delvist tilgroede med græs. Fortidsmindet er dækket af græs og anden lav bevoksning. Beliggende i sommerhushave.

Litteraturhenvisninger  (0)