Faushøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-65

Fredningsnr.
241632

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Sandbjerg", ca. 1,20 x 15 m, udflydende konturer, der går i eet med bakkeknold. Let sænkning i toppens sydlige del, diam. 4 m. Toppen i øvrigt let affladet med svage sænkninger. Et ca. 0,50 m dybt hul i højens nordside op til toppen, 4 x 3 m. Fyr på sydsiden og enkelte mod nordvest, i øvrigt græs- og lyngklædt, mellem ager og plantage. NM I: Også "Faushøj".
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi, bölgeformet Flade ligger en spids, lyngklædt Bakke af lignende Störrelse som de 2 fölgende Gravhöie, [Sb.] No 66-67. Det maa antages, at denne Bakke er en Gravhöi, hvis Ydre Form er stærkt beskadiget ved Gravning; dog maa det altid blive noget tvivlsomt at bestemme en Höining af denne betydelige Störrelse som Gravhöi, hvor der hverken sees Randsten eller Sten i Jordfylden, hvor den ydre Form er beskadiget ved Gravning, og hvor endelig det hele Terrain er stærkt bakket. ]]Antagelig Natur, fredes ikke.[[ [[Sb. 65 fredet 1962, jvf. j. 1162/62.]] [[Denne høj kaldes lokalt for "Faushøj".]] Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer.

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
]]Antagelig Natur, fredes ikke.[[ Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer.

1962 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 65 fredet 1962, jvf. j. 1162/62.

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1162/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Sandbjerg", ca. 1,20 x 15 m, udflydende konturer, der går i eet med bakkeknold. Let sænkning i toppens sydlige del, diam. 4 m. Toppen i øvrigt let affladet med svage sænkninger. Et ca. 0,50 m dybt hul i højens nordside op til toppen, 4 x 3 m. Fyr på sydsiden og enkelte mod nordvest, iøvrigt græs- og lyngklædt mellem ager og plantage. J. 1162/62 om fredningen. [[Kaldes ogsaa Faushøj]]

1962 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 65 fredet 1962, jvf. j. 1162/62. Denne høj kaldes lokalt for "Faushøj". Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Sænkningen i toppens S-lige del 0,5 m. dyb. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden fyr. Svag sti mod NV. Hullet mod nord virker større end beskrevet. Uregelmæssig høj. Enkelte dyregrave. Bevokset med græs, gyvler og lidt krat. Beliggende i sommerhusområde.

Litteraturhenvisninger  (0)