Brunhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-66

Fredningsnr.
241616

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/12 1878. fredl. af præsteembedet Afmærkn.: MS. Nordøstligste af "Præstehøje", "Brunhøje", 4,5-5 x 35 m. En anselig, regel- mæssig og velbevaret høj. Ved foden en del randsten. I toppen lille sænkning, hvori buske. Græsklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi, jævn Flade ligger den nordöstlige "Brunhöi", en smuk og regelmæssig formet, rund Höi, omtrent 120 Fod i Tværmaal. Ved et Udgravningsforsög maa Toppen være bleven skraat afskaaren; Höien er flad ovenpaa og er til den ene Side kun omtrent 15 F. til den anden Side omtrent 18 F. höi; oprindelig har den sikkert været 4-5 Fod höiere. Overfladen er omtrent 50 F. i Tværmaal og har i Midten en Indsænkning omtrent 3 Fod dyb; her er plantet en Kreds af Træer. En smal Sti löber om Höiens Side i nogle Fods Afstand fra Overkanten, og en anden Sti löber ned ad Höiens Side. Ved Höiens Fod sees flere store Sten. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordøstlige af "Præstehøje", 4,5 - 5 x 35 m. ("Brunhøje"). En anselig, regelmæssig og velbevaret Høj i V. Ved Foden en Del Randsten. I Top lille Sænkning, hvori Buske. Græsklædt i Ager. FM 1878 MS.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Kun enkelte randsten. Nedtrampning mod S. Stor stendynge mod Ø. Nedtrampning mod N og V. En tilgroet "rende" fra top til rand mod SØ. ********************************************** Genbesigtigelse 5.11.1981: Hegnet står, hvor det altid har stået. Der ses enkelte klovspor - det er lige på grænsen, men kreaturer ikke ude mere i år. Jord på fyldt og ubrudt græstæppe. Stendynge mod Ø endnu ikke fjernet. HRK ********************************************** Genbesigtigelse 5.5.1987: Ingen beskadigelser. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gamle skader er tilgroet. Stendynge mod øst er fjernet. Højen er frahegnet. En del randsten er fortsat synlige. FM-sten på toppen mod syd. Bevokset med græs og buske særligt på toppen. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)