Klokkerholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-68

Fredningsnr.
241615

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 6/10 1925. Gdr. Martin Maj Diplom Afmærkn.: MS. 1930, Hans Kjær Runddysse, 1,5 x 10-12 m. 6-sidet kammer af 5 bæresten og 1 tærskelsten, ingen overligger. 2 gangsten. Skålformede fordybninger på østre gangsten og tilstødende gangsten. 11-12 randsten. Græsklædt, i ager. NM I: Græs, skarntyder og et lille træ.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lav Bakke ligger en smukt bygget Runddysse. Den lave Höi af Jord og Sten, omtrent 20 F. i Tværmaal, er tildels slöifet; den dækker Kammerets Sidesten indtil 2½ F. fra deres Overkant. Meget store Randsten, omstyrtede eller sprængte. Kammeret er femkantet, det dannes af 5 Sidesten og har en Aabning mod Syd 1 F. bred; her findes en Dörsten 2½ F. lavere end de andre Sten. Dækstenen er afvæltet. Kammeret er udgravet; den indvendige Höide er nu 3 F. 10 T. Udfor Indgangen findes 3 Gangsten; her har maaske oprindelig været 4 Gangsten; Höien er slöifet paa det Sted, hvor den 4de skulde staa. En af Gangstenene har paa den vandrette Overflade 1 af de sædvanlige skaalformede Fordybninger, og 1 af Kammerets Sidesten har paa en lodret Sideflade 1 skaalformet Fordybning. (Se Pl. 30b.). [[Fredlyst 1925]]. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1,5 x 10-12 m. 6-sidet kammer med 5 Bæresten og 1 Tærskelsten. Ingen Overligger, 2 Gangsten. Skaalformede Fordybninger paa østre Gangsten og tilstødende Gangsten. 11-12 Randsten. Græs, Skarntyder og et lille Træ. I Ager. FM 6/10 1925 MS

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 1,5 x 12,0 x 12,0 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kammeret har åbning mod NV. FM-sten mod NØ. Stor sten - mulig dæksten - øst for kammeret. Store sten rundt om på højen (mulige randsten eller flyttede randsten. Vestsiden = 3 sikre randsten, østsiden = 3 sikre randsten. Mod NØ et stort løvtræ. I kammeret samt på sydsiden tæt bevoksning. Intet græsdække.


Billeder

1
2
3
Herredstegninger