Begtrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-78

Fredningsnr.
241621

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Forstyrret rund- eller langdysse af usikker udstrækning, antagelig mindst 20 m i N-S, 8-10 m i Ø-V, højde ca. 0,50-1 m. Rester af et kammer, bestående af 3 opretstående sten og 1 stor, i to dele flækket overligger, der ligger ved siden af. Der ses 10-12 randsten, foruden en del andre, større sten på højen. Græsklædt, med et par buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Levninger af et Mindesmærke fra Stenalderen, rimeligvis en lille Runddysse. Tre af Sidestenene i det lille Kammer, der har havt et Tværmaal af 4-5 Fod, findes endnu ragende 3 F. op over den lave, uregelmæssige Höi. Store Randsten for störste Delen væltede og sprængte. Dyssen ligger paa Bakketop. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Rund- eller Langdysse af usikker Udstrækning, antagelig indtil 20 m i N-S, 8-10 m i Ø-V. Resten af et Kammer, bestaaende af 3 opretstaaende Sten og 1stor, i to Dele flækket Overligger, der ligger ved Siden af. Der ses 10-12 Randsten foruden en Del andre, større Sten paa Højen. Græsklædt, med et Par Buske, i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Mål: 1,8 x 25,0 x 10,0 m. ******************************************** Genbesigtigelse 5.5.1987: Ja, som beskrevet. Dog synes der ikke grund til at tvivle på, at det er en langdysse, N/S-orienteret, mindst 25 m. lang. I N-enden udgør 3 stående bæresten og en sprængt (dæk-?) sten resterne af et polygonalt kammer. I SV-foden ses en (beboet) kunstig rævegrav. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kunstig rævegrav ses dog ikke. Bevokset med løvtræer samt krat mod nord og græs mod syd.

Litteraturhenvisninger  (0)