Lindhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-79

Fredningsnr.
241620

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En meget anselig, noget langagtig høj, "Lindhøj", 17-18 x 26-27 m, ca. 4 m høj, overfladen meget ujævn og hullet, tildels opskrabet af høns. I toppen større hul. Bevokset med spredte træer og buske, i ager. NM I: (Højen benyttes som hønsegård. Denne anvendelse har varet i 6-7 år og bør forbydes.)
Undersøgelsehistorie  (24)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra et lavere Bakkedrag hæver sig skarpt en særdeles regelmæssig formet, rund Höi med smukt buede Sider og rundet Overdel, omtr. 100 F. i Tværmaal og 20 F. höi. Omtrent en Trediedel af Höien er afkjört; Bruddet har næsten hele Höiens Bredde og er omtrent 15 F. höit. Fylden i Höien er det samme löse Sand, som findes i Bakken, hvorpaa Höien ligger. Stenkreds og Stenkjærne har man ikke truffet. Dog maa det paa Grund af Höiens Form og paa Grund af dens Forhold til den udstrakte, naturlige Bakke anses for utvivlsomt, at det er en Gravhöi. [[FM]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 598/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 598/39. Sb. 14.05.10; 79-80. Ang. gravhøje, Sb. 79-80, benyttet som hønsegårde. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 5/8 1939 ml. Landsarkivar Knudsen, Landsarkivet, og N01. Korrespondance af d. 16/8; 18/8; 12/9; 15/9 1939 ml. Lærer S. Andersen, Ryomgaard, og N01.

1939 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 598/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
770/46 Ved Sætn. af MP bedes undersøgt, om Hønsegaarden er flyttet

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 770/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 770/46. Sb. 14.05.10-79. Brev af d. 10/10 1946 ml. Gaardejer Chr. Christensen, Begtrup pr. Knebel, og N01. Hr. Gaardejer Chr. Christensen, Møllegaard, Begtrup pr. Knebel. I Tilslutning til det Fredningsdokument, vi har sendt Dem, tillader jeg mig at gøre Dem opmærksom paa, at det ifølge Fredningsloven er ulovligt at benytte Deres Høj, Lindehøj, som Hønsegaard, idet Hønsene i Aarenes Løb vil ødelægge Højen. jeg henstiller derfor til Dem at flytte Hønsegaarden til et andet Sted inden et Aar regnet fra Dags Dato. Ærbødigst Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 3/10 1946 ml. Vilh. Stubbe, Teglhøj, Fuglsø pr. Knebel, og N01. Korrespondance af d. 10/10 ml. Gaardejer Chr. Christensen, Møllegaard, Begtrup pr. Knebel, og N01.

1946 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 770/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En meget anselig, noget langagtig Høj, "Lindhøj", 17-18 x 26-27 m, ca. 4 m høj. Overfladen noget ujævn og hullet, tildels opskrabet af Høns. I Toppen større Hul. Bevokset med spredte Træer og Buske. I Ager. (Højen benyttes som Hønsegaard. Denne Anvendelse har varet 6-7 Aar og bør forbydes). [[770/46 Ved Sætn. af MP bedes undersøgt, om Hønsegaarden er flyttet]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Mål: 5,0 x 27,0 x 18,0 m. Hullet i toppen, 4 x 3 m., 0,5 m. dyb. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2009 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Østsiden

2009 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bemærk stejl skrænt og afbrænding af stubbe

2009 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Østsiden

2009 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Stejl skrænt og afbrænding af stubbe

2009 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Nordsiden

2009 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Sydsiden

2009 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bemærk sti på vestsiden og bænk på toppen

2009 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bemærk stejl skrænt og afbrænding af stubbe

2009 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Sydsiden

2009 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vestsiden bemærk klar terrassekant mellem gravhøj og bakke

2009 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vestsiden

2009 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Nordsiden

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Her er ikke hønsegård længere. Højen er gledet i ét med den bakke, den lå på. Det bevirker, at den syner både større og højere i dag. Det er vanskeligt at se, hvor høj og bakke adskilles. Der ses en rimelig klar højfod mod øst og vest, mens højen er nedskreden mod nord og syd. Selve højen måler idag 32 m. i nord-syd og 28 m. i øst-vest. Bevokset med spredte buske. Beliggende i udyrket græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)