Begtrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-80

Fredningsnr.
241622

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/9 1925. Gdr. N.P. Olsen Diplom Afmærkn.: MS. 1930, Hans Kjær Langdysse, 24 x 15, 1,60-2 m høj. Kammer af 4 bæresten (1 mangler). Dæksten kløvet i 2 dele og nedvæltet. 15-16 randsten, tildels jorddækkede. Jordhøjen meget uregelmæssig. Græsklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang, firkantet Kiste, bygget af meget store Sten; Længderetning: Nordöst-Sydvest; 2 Sidesten i den ene Langside, 1 i den ande; 1 Endesten mod Sydvest og 1 Endesten 1-2 F. lavere end de andre imod Nordöst. Imod Sædvane har altsaa Indgangen her vendt mod Nordöst. Dækstenen er afvæltet og sprængt. Jordfylden er afgravet omkring störste Delen af Kisten; dens Indre er udgravet og tömt; det er 4½ F. dybt. Kisten ligger omtrent midt i en aflang Höi, omtrent 65 F. lang, med Længderetning: Sydöst-Nordvest. En Del af Höien er overplöiet. De smukke Randsten, indtil 6 F. lange ere paa faa Undtagelser nær omstyrtede eller sprængte. Se Pl. 33. [[Fredlyst 1925.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1877 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1877 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 598/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 598/39. Sb. 14.05.10; 79-80. Ang. gravhøje, Sb. 79-80, benyttet som hønsegårde. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 5/8 1939 ml. Landsarkivar Knudsen, Landsarkivet, og N01. Korrespondance af d. 16/8; 18/8; 12/9; 15/9 1939 ml. Lærer S. Andersen, Ryomgaard, og N01.

1939 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 598/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 24 x 15 m, 1,6-2 m høj. Kammer af 4 Bæresten (1 mangler). Dæksten kløvet i 2 Dele og nedvæltet. 15-16 Randsten, tildels jorddækkede. Jordhøjen noget uregelmæssig. Græsklædt i Ager. [[FM 1925 8/9]] [[MS]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse inkl. vold mod kammerets sten. Bevoksning: 1980: Græs.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod SØ. To meget store randsten mod nord. Græsklædt samt bevokset med enkelte buske.

Litteraturhenvisninger  (0)