Begtrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-81

Fredningsnr.
241623

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Opr. rundhøj med 2 byggefaser. 2 kamre. Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Uregelmæssig dysse, nærmest spidsoval, mellemting mellem lang- og runddysse. Firkantet kammer, hvori 3 bæresten er bevaret, en større, flad sten ved si- den af kammeret sikkert den fravæltede overligger. Rundt om på højen enkelte sten. 13-14 store randsten. Selve jordhøjen 15-16 x 10-11 m, 1-1,8 m høj. Græsklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den förste, lave Höining over Stranden findes en firkantet Gravkiste, omtrent 3 F. bred og 4 F. lang, oprindelig dannet af 4 store Sten, stillede paa Enden, med glat, tilsyneladende tilklövet Indside. Stenen mod Sydöst, over hvilken Indgangen har været, er omtrent 2 F. lavere end de övrige Sten. Sidestenen mod Nordvest og Overliggeren ere borttagne. Kisten er fuldstændig udgravet. Dybden er nu 5 F., men har næppe oprindelig været saa stor. Kisten er omgivet af en lav Höi, der naaer indtil 2 F. fra de höieste Sidestens Overkant. Höien har et Tværmaal af omtrent 25 F. og er omsat med store Randsten, af hvilke de fleste ere omstyrtede. [[FM]] [[J. 1150/61: på den fravæltede dæksten 9 skålform. fordybn.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uregelmæssig Dysse, nærmest spidsoval, Mellemting mellem Lang- og Runddysse. Firkantet Kammer, hvori 3 Bæresten er bevaret. En større Sten (flad) ved Siden af Kammeret sikkert den fravæltede Overligger. Rundt om paa Højen enkelte Sten. 13-14 store Randsten. Selve Jordhøjen 15-16 x 10-11 m, 1-1,8 m høj. Græsklædt i Ager.

1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1150/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
J. 1150/61: på den fravæltede dæksten 9 skålform. fordybn.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 2,0 x 16,0 x 11,0 m. Toppen helt afslidt af kreaturer. Da højen ligger ved agerskel, vil det være let at indhegne den. Det bør gøres. ** Sagsbehandlerkommentarer ** HRK bedes ordne sagen mundtligt. *************************************** Genbesigtigelse 17.3.1982: Højen ej indhegnet. Mark stadig i vedvarende græs, men ingen kreaturer ude. HRK *************************************** Genbesigtigelse 5.5.1987: Ingen kreatur- eller andre skader. Anlægget tolkes som en oprindelig runddysse, 10-12 m. i diameter, med 11-12 randsten alle mere eller mindre in situ hele kredsen rundt. Højfylden hæver sig ca. 1,5 m. over omgivende terræn. Midt i kredsen et lille, firkantet kammer orienteret ca. NV/SØ med åbning i NV. Der ses ikke (som angivet i fredningstekst) nogen "større flad sten ved siden af kammeret", som kunne være en afvæltet dæksten. Den primære runddysse er i SØ sekundært påbygget en tilføjelse, der i dag fremtræder som en ca. 7 m. lang udløber. Denne er i NV af bredde som dyssens diameter, men aftager mod SØ i højde og bredde, og afsluttes i en spids. Her ses 2 kantrejste, store sten stående i en ret vinkel, med de flade indersider hældende indad. Den ene sten er helt blotlagt på ydersiden, den anden næsten helt jorddækket. En tredie stor sten ligger som delvis nedskredet fra de to andre; på dennes overside ses 15-20 skålformede fordybninger. De sidstnævnte sten udgør sandsynligvis 2 bære- og 1 dæksten i et delvis ødelagt og blotlagt kammer i en sekundær, nu deformeret højudvidelse, der har ændret runddyssen til en langdysse. JGB ** Seværdighedsforklaring ** Et anlæg af usædvanlig art derved at det tydeligt fremviser 2 byggefaser. ** Sagsbehandlerkommentarer ** På blåt kort tilføjes: "Runddysse udvidet med et ekstra kammer til langdysse. Se nærmere beskrivelse på berejserskema". Bevoksning: 1980: Græs.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kreaturskaderne er ikke synlige mere. Højen er tæt tilgroet med krat, hvilket bevirker, at kammeret ikke er synligt. Formodes at være i ok tilstand. Midt i kammeret vokser et træ. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)