Begtrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-82

Fredningsnr.
241624

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Noget uregelmæssig rundhøj, 20-22 x 12-13 m, 2-2,5 m høj. Indgravning i nordsiden, større sænkning i top mod øst. Ujævn overflade. I sider og top ses en del større sten. Græs- og lyngklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en naturlig, aflang Höining ligger en rund Jordhöi, i hvis Fyld mange Sten. Til den ene Side gaaer den jævnt over i den naturlige Höining, til den anden Side har den en Höide af omtrent 6 F.; Tværmaalet er 40-50 F. Paa lav Höining over den flade Kyst. Bevoksning: 1980: Løvkrat

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Noget uregelmæssig Rundhøj, 20-22 x 12-13 m, 2-2,5 m høj. Indgravning i Nordsiden. Større Sænkning i Top mod Ø. Ujævn Overflade. I Sider og Top ses en Del større Sten. Græs- og lyngklædt i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Løvkrat

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 4,0 x 20,0 x 13,0 m. Rævegange i kant af høj mod S og V. Sænkning i top, 4 x 4 x 1 m. (ligner rævegrav). Indgravning i N-side (3 x 10 x 2 m.). Bevoksning: 1980: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldsom rævegrav i vestsiden. Et par store sten synlige i sydsiden. Højen er tæt tilgroet med krat og enkelte løvtræer - særligt mod nord. Beliggende med græsmark mod nord og udyrket mark mod syd.

Litteraturhenvisninger  (0)