Begtrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-85

Fredningsnr.
241729

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?
Fredningstekst

Skelhøj. Høj, 16 m (Ø-V) - 11 m x 0,80 m fra V, 1,50 m fra N, ca. 2 m fra Ø og S. Sænkning syd for top, ca. 5 m (Ø-V) x 2,50 (N-S), 0,40 m dyb. I øvrigt mindre huller rundt om. Hist og her sten i overfladen. Græsklædt, med 20-25 bjergfyr og 3-4 graner, i udkant af beplantning stødende op til udyrket areal. Begtrup, matr.nr. 8x: Størstedel af høj i syd på matr.nr. 8x. Begtrup, matr.nr. 8v: Lille del af høj i nord på matr.nr. 8v.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Bakketop findes Rester af en mindre stærkt beskadiget Höi, væsentlig bygget af Sten. [[3-4 Sten [ulæseligt], Kl. D]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3-4 Sten [ulæseligt], Kl. D Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1965 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet

1965 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 16 m (Ø-V) - 11 m x 0,80 m fra V, 1,50 m fra N, ca. 2 m fra Ø og S. Sænkning S for Top, ca. 5 m (Ø-V) x 2,50 m (N-S), o,40 m dyb. I øvrigt mindre Huller rundt om. Hist og her sten i overfladen. Græsklædt, med 20-25 bjergfyr og 3-4 graner, i udkant af beplantning stødende op til udyrket areal. [[Højen opført af sandmuld iblandet mange sten, randsten (?); jvf. F.897/65]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Mål: 2,0 x 16,0 x 11,0 m. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget miserabel høj. Bevokset med krat og nåletræer. Beliggende i sommerhusområde.