Svann's Høi
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080104-1

Fredningsnr.
351719

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Skanse, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Svanehøj". 1,5 x 20 x 10 m. Orienteret Ø-V. Den vestlige ende er 3,5 m høj, flad på toppen, der måler 4 m i diameter. Mange mellemstore kampesten i højens sider.
Undersøgelsehistorie  (10)
1860 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved udgravning af højen fandtes midt i den en stendynge og en mangekantet kugleformet sten.

1864 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved opførelse af et kanonplacement fandtes en urne med brændte ben og bronzesager bestående af en lille ring, en pinzet,en syl og dele af to rageknive, en armring og en nål.

1864 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1864 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Markens østlige Del, og ligesom "Kongshøj" [sb.10] paa OverKjærby Bakke, ligger "Svanehøj". Højen er nu (dog ikke helt til Bunden) delt i en nordlig og en sydvestlig Del ved den Gjennemgravning, som foretoges 1861 (se Brev fra Apotheker Fribert; Ant.-top. Arkiv og Mus. No 19391). Den sydvestlige Dels vestlige Side er senere bleven stærkt forstyrret ved Anbringelsen af Kanoner i 1864 (hvorved fandtes brændte Ben og Bronzesager; se Brev fra Kapt. Jastrau i ant.-top. Arkiv og Mus. No 22074 - 75[77]), og dernæst ved Brugerens senere Afgravninger, hvorved i Aar [1884] er fremkommet en firkantet, omtr. 1 Fod bred og lang, lav Stensætning, der helt var fyldt med ubrændte (?), uordnede Menneskeben, og hvorover laa en klodset Overligger (det hele Fund var forstyrret da jeg besøgte Stedet). Rundt om paa Højen ses løse, ubrændte Ben. Ogsaa Aske er fundet.- Højen er nu lav; dens Omkreds er, saa vidt den er antydet af de endnu staaende Levninger, noget over 300', men den har uden Tvivl gaaet uden for disse, og opr. næppe været under 400' i Omkreds, og omtr. rund. Den er dannet af særdeles fint og frugtbart Muld, medens den overliggende Jord er sandet; i samme Mark findes dog et Strøg af fint Muld, hvori et Hul ("Myrehul"), af hvilket "Svanehøj" antages at være dannet. Langs Kanten af Højen ses enkelte store Sten, der uden Tvivl ere Levning af en regelmæssig Kreds af Randsten. Inde i Højen er truffet forskjellige Stensætninger; saaledes ses nu en Sætning af store Sten fra Bund til nuværende Overfl. ved Grænsen af Afgravninger paa den sydvestlige Side.

1884 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0050
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0050
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Svanehøj". 1,5 x 20 x 10 m. Orienteret Ø-V. Den vestlige ende er 3,5 m høj, flad på toppen, der måler 4 m i diameter. Mange mellemstore kampesten i højens sider.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj med kanonstand fra 1864, der ligger i græs og med hybenbevoksning langs store dele af højfoden. Den ligger ud til den offentlige Drigstrup Sognesti mod syd, hvorfra der er en asfalteret sti med lave rækværk indtil højfoden, hvor der står en affaldsspand. På toppen af højen er anbragt bord og bænk. Fra den sydlige højfod og optil toppen af højen er en trappe af granitkvadre og et rækværk. På højens nordside er der ud for bænk og bord en 1 m bred ryning i hybenbevoksningen, hvor der er en trampet sti ned til højfoden. På højens østside er fire granitsten ca. 0,8 m fra den nuværende højfod. Ved højens nordøstlige og nordvestlige hjørner er anbragt løstliggende træbrædder som bænke. Gravhøjen ligger ud til en golfbane under etablering. Denne er hegnet. Fra højfod og til hegnet er der ca. 2-2,5 m.

Litteraturhenvisninger  (0)