Kongshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080104-10

Fredningsnr.
351720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 - 1920 e.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Kongshøj", 3 x 24 x 12 m. Ca. 1 m lavere på midten. Orienteret N-S. Græsklædt i ager. Genforeningssten på toppen af den nordlige halvdel.
Undersøgelsehistorie  (8)
1805 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtr. midt i Marken, paa Over-Kjærby Bakke, synlig langt omkring, ligger "Kongshøj", en Levning af en vist nok meget stor Gravhøj. Den østlige Del er bortgravet (vist nok mindst Halvdelen); den vestligste Kant er ligeledes bortgravet, men bærer Spor af Randstene. Den nu staaende Del er aflang, 175 Fod i Omkreds, og omtr. 15' høj; den er delt i to Dele (dog ikke helt til Bunden) ved en i S. - V. gaaende Gjennemgravning; midt i den nuværende Østgrænse (altsaa rmlgv. omtr. Højens opr. Midtpunkt) ses en regelmæssig Brolægning, rmlgv. Levning af Gravkammerets Bund. - Udgravningen skal være sket omkr. 1800. Saa vidt vides fandtes intet. En enkelte Beretter siger, at der blev fundet et Sværd, men det benægtes af andre.

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede alle de cirka 650 mindesmærker, der markerer Sønderjyllands genforening med Danmark. Det sker i forbindelse med 100-året for genforeningen i 2020. På denne baggrund blev genforeningsstenen ved Over-Kærby besigtiget og dokumenteret. Genforeningsstenen er sat på på toppen af gravhøjen ”Kongshøjen” på en cirkulær, markstens opmuret base i to skifter, 1,1 x 1,1 x 0,45 m. Herpå står Genforeningsstenen med en kileformet opmuring i marksten og mørtel både foran og bagved stenen til støtte for stenens skrå afslutning. Stenen er en lys let rødlig granit, 1,5 x 0,95 x 0,5 m med inskriptionen: ”FOR SØNDEJYLLANDS GENFORENING MED DANMARK 1920” Genforeningssten sat til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Stenen, en stor natursten, blev placeret på en gravhøj, Kongshøjen, der ved samme lejlighed blev istandsat og fredet. Højen ligger på Kærby Banker sydøst for Over-Kærby på gårdejer Jens Nielsens mark. Mindesmærkets indskrift lyder: FOR SØNDEJYLLANDS GENFORENING MED DANMARK 1920. Afsløringen fandt sted 5. august 1920 ved en folkefest i overværelse af mange mennesker. (Let omskrevet tekst i uddrag fra ”Genforeningsmindesmærkernes Historie” af Johannes Vejlager)

Litteraturhenvisninger  (0)