Bjørnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140604-5

Fredningsnr.
181258

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bjørnehøj". Græs- og lyngklædt høj i randen af nyplantet plantage. 2 x 15 m. Højens nordøstlige del tilplantet med graner. Over hele højen plantefurer. I sydvest-siden og i toppens nord-side mindre sænkninger. I øvrigt velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (6)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er lyngklædt og beplantet med Gran. Den har et gl Brud fra Sydvest. Desuden har den et Gl Topbrud, hvori sees nogle Steen. Begge Brudene naar Bunden, saa Højen kan betragtes som fuldstændig brudt.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bjørnehøj. Græs- og lyngklædt høj i randen af nyplantet plantage. 2 x 15 m. Højens NØ-lige del tilplantet med graner. Over hele højen plantefurer. I SV-siden og i toppens Nordside mindre sænkninger. Iøvrigt velbevaret. Tingl 7/5 49

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[Fredet]]

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1971 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)