Kølstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080106-17

Fredningsnr.
35177

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højene sb. 17-21 ligger i en række fra SSØ til NNV i den nord- lige del af Strandskoven. Nr. 17 ligger mod SØ for sig, de 4 andre 200 m længere mod NNV på række nær hinanden. En rundhøj, 13-15 m i tværmål, 1,75 m høj. Bevokset med enkelte unge løvtræer. Velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Strandskovens nordlige Del ligger, nordøst for Galgehusene, paa en naturlig Bakke, en rund Høj, omtr. 34' i Diameter, 4' høj. I samme Skov ligger lidt længer mod Nord 4 runde Høje tæt ved hverandre i en mod Nordvestgaaende Række: den første er omtr. 64' i Diameter, 9' høj, den anden omtr. 30' i Diameter, 4' høj, den tredje omtr. 30' i Diam; 2 1/2' høj, den fjerde omtr. 30' i Diam., 3 1/2' høj. - Alle fem Høje ere mer eller mindre bevoksede, mest med unge Træer [sb.17-21]. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rundhøj, 13-15 m i tværmål, 1,75 m høj. Bevokset med enkelte unge løvtræer. Velbevaret. ... Højene nr. 17-21 ligger i en række fra ssø. til nnv. i den nordlige del af Strandskoven. Nr. 17 ligger mod sø. for sig, de 4 andre 200 m længere mod nnv. på række nær hinanden.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund høj i skov, bevokset med brombærkrat, imod vest på højsiden en stor bøg, en stor bøg også på højens østside. Mål: 1,7x12x12 m. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i skov. På højen står 60-70 årige bøgetræer og enkelte yngre selvsåede løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)