Galgehus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080106-18

Fredningsnr.
35178

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En rundhøj, tværmål ca. 25 m, højde 2,75 m. I nordsiden en fladagtig forsænkning efter ældre nedgravning. Ellers velbe- varet. Højene sb. 17.21 ligger i en række fra SSØ til NNV i den nord- lige del af Strandskoven. Nr. 17 ligger mod sydøst for sig, de 4 andre 200 m længere mod NNV på række nær hinanden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Strandskovens nordlige Del ligger, nordøst for Galgehusene, paa en naturlig Bakke, en rund Høj, omtr. 34' i Diameter, 4' høj. I samme Skov ligger lidt længer mod Nord 4 runde Høje tæt ved hverandre i en mod Nordvestgaaende Række: den første er omtr. 64' i Diameter, 9' høj, den anden omtr. 30' i Diameter, 4' høj, den tredje omtr. 30' i Diam; 2 1/2' høj, den fjerde omtr. 30' i Diam., 3 1/2' høj. - Alle fem Høje ere mer eller mindre bevoksede, mest med unge Træer [sb.17-21]. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rundhøj. Tværmål ca. 25 m. Højde 2,75 m. I nordsiden en fladagtig forsænkning efter ældre nedgravning. Ellers velbevaret. ... Højene nr. 17-21 ligger i en række fra ssø. til nnv. i den nordlige del af Strandskoven. Nr. 17 ligger mod sø. for sig, de 4 andre 200 m længere mod nnv. på række nær hinanden.

1985 Museal restaurering
Journal nr.: F550-503
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund høj i skov. Bevokset med gamle graner. Den i fredningsbeskrivelsen nævnte sænkning i nord var kun svagt synlig. I syd fandtes et nyere gravet hul på ca. 1x1 m., dybde ca. 0,4 m. På højen lå et nedbrudt "jægerskjul" eller lign. bestående af væltede rafter, hvorpå var sat plastic. Eller måske dækkede dette stativ over den nedgravning der fandtes under dette, og hvori der lå en del knust cementrør af den type man laver rævegrav af. Også på højens østside fandtes en mindre nedgravning af nyere dato. Ved den sydøstlige højfod lå der flere rester af samme slags betonrør som fundet på højen. Ved henvendelse på ejerens adresse henvistes til flere . Ingen kendte noget til rævegrave eller lign. ej heller gravninger i højene. Skaderne bør udbedres af Fredningsstyrelsen. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende i højgruppe. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)