Rastrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080107-26

Fredningsnr.
361711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,6 x 12 x 12 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skovens nordøstlige Udkant ligge 2 Høje [sb.26-27], til Dels bevoxede, med Krat....Den sydligste [sb.26] (66' og 60' maalt over Toppen) er der gravet i efter Sten, hvoraf dog ingen regelmæssig Sætning vides at være fundet. (tilhører nu Gaarden 6 i Marslev. Er helt skovbevoxet).

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953: sløjfet. [[FS i 1953, Hul i top.]]

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2866
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 0,6 x 12 x 12 m, i skov.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2866
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2006 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM 6529
Odense Bys Museer
I 2006 blev foretaget koorektion af utm-koordinater efter indmåling med håndbåret GPS. Højen er nu begroet med ældre løvtræer (ask og ahorn) og ligger i øvrigt umiddelbart op ad markvej.

2006 Privat besigtigelse
Journal nr.: OBM 6529
Odense Bys Museer
Opdatering af eksisterende sb. sag. amatørarkæolog her i marts 1987 beskrevet og opmålt højen sb. 26 til at have en diameter på 17 meter og en højde på 0,9 meter. Museumsassistent E. Nikolajsen har fotograferet højen ved sammenlejlighed.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)