Dalby Høj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080109-19

Fredningsnr.
351721

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. Liggende delvis ned over skråning. Højde 2-4 m, diameter 20 m. I østsiden en 0,5 m dyb nedslidt sti; i nordøst en mindre dyb sti. Overfladen i øvrigt noget ujævn, med mange synlige sten omkring toppen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1884 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I samme Lods nordøstlige Hjørne er, paa samme naturlige Bakke, tre andre Høje [sb.17-19], der synes at være opkastede, men i saa Fald vist nok stærkt afgravede. Der ses ingen Randsten omkring dem.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Berejseren har taget fejl af sbnr. 16 og 19. Sidstnævnte må have været forholdsvis velbevaret, sandsynligvis skjult i skov og krat.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)