Munkebo
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080109-22

Fredningsnr.
35172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På en lille grøn oase midt i Munkebos industriområde ligger to flotte jættestuer side om side. De blev undersøgt allerede i 1917 og der blev fundet skeletter, flintøkser, pile, ravperler og meget andet i dem. I dag kan man selv gå ind i jættestuerne og forestille sig at de var gravplads for mange mennesker for 5000 år siden. Stenalderens gravskik var kompliceret. Meget tyder på at nogle lig blev flyttet og genbegravet i jættestuerne efter først at være begravet et andet sted.
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Polygon

Fredningstekst
I loddens nordøstlige del står et stenkammer omgivet af en jordhøjning. Kammerets grundplan er syvkantet, tværmål ca. 2 m. I vestsiden består det af 2 bæresten, i syd 2, i nord 2; i øst ses en indgangssten. Vestenden er dækket af 1 over- ligger, mens stenen over østenden mangler. I kammeret vokser en mindre hyldebusk. Jorden om kammeret næsten helt bort- pløjet, og 7-8 m syd for kammeret findes en eftergroet rand af en grusgrav. Overliggerstenen, der har dybe huller min- dende om skålformede fordybninger, men som dog er af natur- lig oprindelse, hviler for sydlige endes vedkommende på 2 mindre, indskudte sten.
Undersøgelsehistorie  (15)
1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Loddens nordøstlige Del staar paa lavt ligende Jordsmon et Stenkammer omgivet af en jævnt opløbende Forhøjning, som pløjes og saas, og som er Resten af en endnu i Mands Minde staaende Høj, der kun lod Overliggeren være synlig, og uden om hvilken var Randsten. Kammeret er dannet af 2 Vægstene i n., 2 i Ø. 2 i V., 1 i S., mellem hvilken og den nærmeste mod Ø. findes en smal Aabning, hvorfra der tidligere, i Mands Minde, har gaaet en Gang. Veæstenene er store, omtr. 4' over Jorden indv. Over Kammerets nordlige Halvdel ligger en 8-9' lang, 4-5' bred, omtr. 2' tyk Overligger, paa hvilken ses en Mængde Huller, der dog vist nok alle ere naturlig dannede. Den sydlige Del af Kammmeret er ubedækket. - Der skal være fundet Ben og Stenkiler ved Bortgravningen omkring Kammeret. - Stor Sten ligge foran Sydsiden (Pl.II). Bevoksning: 1985: Græs

1884 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I loddens nordøstlige del står et stenkammer omgivet af en jordhøjning. Kamrets grundplan er syvkantet, tværmål ca. 2,0 m. I vestsiden består det af 2 bæresten, i syd 2, i nord 2; i øst ses en indgangssten. Vestenden er dækket af 1 overligger, mens stenen over østenden mangler. I kamret vokser en mindre hyldebusk. Jorden om kamret næsten helt bortpløjet, og 7-8 m syd for kamret findes en eftergroet rand af en grusgrav. Overliggerstenen, der har dybe huller mindende om skålformede fordybninger, men som dog er af naturlig oprindelse, hviler for den sydlige endes vedkommende på 2 mindre, indskudte sten.

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkammer (jættestue). I åbent græsareal. Fritstående på højning. Polygonalt kammer, sat af 7 bæresten, med udgang i mod SØ. En stor dæksten imod NV, af oprindelig to. På dækstenens overflade ses mange huller og fordybninger, hvoraf, i hvertfald de fleste er naturlige. Kammerets tværmål 2,0 m. Der var ingen synlige tørmure bevaret. I kammeret sås et par mindre gravninger af nyere dato, samt en del indfaldne sten. Tæt ved kammeret imod NV står en gammel tjørn. . Mål: 2x10x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende i et ret besøgt område, tæt ved kolonihaver m.m. Bevoksning: 1985: Græs

1995 Museal restaurering
Journal nr.: SN 6113-624
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssens revnede dæksten blev sikret ved montering af tre rustfrie stålspindler. Se beretning.

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0019
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af restaurering og skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Museal restaurering
Museum Sydøstdanmark
Anlægget fremstod forsømt og trængte til vedligehold. Kammeret blev renset og vegetation blev fjernet. Den store dæksten lå noget usikkert og blev derfor trukket nogle få centimeter mod vest, så den fik en langt mere stabil placering. Der blev kun foretaget små reparationer på tørmurene.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)