Lindely
National seværdighed National seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080109-23

Fredningsnr.
35173

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På en lille grøn oase midt i Munkebos industriområde ligger to flotte jættestuer side om side. De blev undersøgt allerede i 1917 og der blev fundet skeletter, flintøkser, pile, ravperler og meget andet i dem. I dag kan man selv gå ind i jættestuerne og forestille sig at de var gravplads for mange mennesker for 5000 år siden. Stenalderens gravskik var kompliceret. Meget tyder på at nogle lig blev flyttet og genbegravet i jættestuerne efter først at være begravet et andet sted.
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Polygon

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11-11-1911, pastor S. Juel. Afmærkn.: MS 1911, Th. Thomsen. En langdysse, 15 m lang i nordøst-sydvest,9 m bred, indtil 1,50 m høj. Midt i den et udgravet, polygonalt kammer, dan- net af 5 foroven indadskrånende sidesten, og derover en kolossal dæksten; kammeret indvendigt ved bunden 1,80 m langt i nordvest-sydøst, 1,50 m bredt, 0,90 m højt, med en 0,65 m vid åbning mod sydøst; 10 ret små randsten. Nær kammeret ligger på jordhøjningen 5 sten. Denne tilstand viste sig ved fredningsberejsningen 1953 at være opretholdt.
Undersøgelsehistorie  (11)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Loddens nordvestre Del staar en Dysse, omgiven af en lav Højning med uregelmæssig Omkreds og opfyldt med senere tilbragte Sten. Der findes ingen tydelige Randsten. Dyssen er dannet af 2 omtr. lige store Sidestene (2-3' paa hver Led) i S.V., 2 lignende i N.Ø., 1 større Gavlsten i N.V., Aabning i S.Ø; Stenene staa 2-3' over Jorden. Paa disse 5 Stene hviler den forholdsvis store Overligger (23' i Omkreds, 3-4' tyk). - En afbrudt Hulmejsel laa lige op til den ene Sidesten. (Tegn. af Mejborg i ant.-top. Arkiv). Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En langdysse, 15 m lang i nø-sv. 9 m bred, indtil 1,50 m høj. Midt i den et udgravet, polygont kammer, dannet af 5 foroven indadskrånende sidesten, og derover en kolossal dæksten: Kamret indvendig ved bunden 1,80 m langt i nv.-sø., 1,50 m bredt, 0,90 m højt, med en 0,65 m vid åbning mod sø.; 10 ret små randsten. Nær kamret ligger på jordhøjningen 5 sten. Denne tilstand viste sig ved fredningsberejsningen 1953 at være opretholdt. Fredl. 11/11-1911.

1953 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, orienteret NØ-SV. Tæt bevokset. Lille polygonalt kammer, sat af 5 bæresten og en dæksten. I øvrigt som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Alle randsten kunne ikke genfindes på grund af meget tæt krat. På højsiden ligger en del affald af metal, samt nogle henkastede marksten. En stor hyld trykker i kammeret og burde fjernes. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger i et fabriksområde sammen med andre fortidsminder, og ville være en oplagt plejeopgave. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0019
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af restaurering og skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Dyssen var tilgroet og nærmest helt ufremkommelig og i selve kammeret havde der ophobet sig meget affald. Vegetationen blev fjernet og kammeret blev oprenset. Bæresten 5 blev trukket lidt tilbage, så den igen fik kontakt med dækstenen. Muldlaget blev revet og der blev sået græsfrø.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)