Munkebo
National seværdighed National seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080109-24

Fredningsnr.
35174

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På en lille grøn oase midt i Munkebos industriområde ligger to flotte jættestuer side om side. De blev undersøgt allerede i 1917 og der blev fundet skeletter, flintøkser, pile, ravperler og meget andet i dem. I dag kan man selv gå ind i jættestuerne og forestille sig at de var gravplads for mange mennesker for 5000 år siden. Stenalderens gravskik var kompliceret. Meget tyder på at nogle lig blev flyttet og genbegravet i jættestuerne efter først at være begravet et andet sted.
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3517-4, 5. Tingl.: 11-11-1911, pastor S. Juel. Afmærkn.: MS 1911, Th. Thomsen. En høj, 1,60 m høj, 13,50 m i tværmål fra nordvest-sydøst, 7 m fra nordøst-sydvest; denne uregelmæssige form er frem- kommet ved udgravning. Højen omslutter i sin nuværende del en udgravet, mindre jættestue. Kammeret 3 m langt i øst-vest, 2 m bredt, 1,72 m højt, sat af 8 bæresten og 1 dæksten (om kammerets vestlige halvdel; den østlige halvdel er åben). Gangen mod syd-sydvest 2,50 m lang, sat af 5 bæresten (2 mod øst-nordøst, 3 mod vest-sydvest). Ingen dæksten. En lil- le dørsten er stillet i gangen. Uden for de yderste gangsten ligger 1 større sten på fladen. Samme tilstand i 1953.
Undersøgelsehistorie  (15)
1809 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Præsteindberetning 1809.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa samme Mark er, længer mod Sydøst, to smaa Højninger [sb.24-25]. - Paa den vestligste ligger, i en Fordybning, en omtr. 7' lang, 5' bred Sten, uden Tvivl en nedfalden Overligger; Vægstene ses ikke. Paa den østligste [sb.25] ses i den øverste Del 7 store Stene, kun ragende omtr. 1' op over Overfladen, og dannende en omtr. 6' lang, 4' bred Oval; mellem dem ses nogle mindre Sten; fra Ovalen udgaar mod S.Ø. en Række af en stor og flere mindre Sten. Omtr. 20' fra de vestligste Sten i Ovalen staar, uden for Højningen en stor Sten (Randsten?). Mellem den formentlig Overligger paa den ene Højning og Stenkredsen paa den anden er der en Afstand af 105'. (Jf.. med Hensyn til Dysser paa denne Lod (Præstegaardsmarken) Præsteindberetning 1809). Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ny formidling i form af restaurering og skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

1917 Museal udgravning
Journal nr.: 238/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue med indgang i syd. Dårligt bevaret skeletrester og lidt flint og skår.

1917 Museal udgravning
Journal nr.: 238/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se også TOP j.nr. 238/17.

1917 Museal restaurering
Journal nr.: 238/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 157/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse om grusgravning ved de to fredede høje sb. 24 og 25.

1935 Diverse råstofgravning
Journal nr.: 157/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj, 1,60 m høj, 13,50 m i tværmål fra nv. til sø., 7 m fra nø. til sv.: denne uregelmæssige form er fremkommet ved udgravning. Højen omslutter i sin nuværnede del en udgravet mindre jættestue. Kamret 3 m l. i ø.-v. 2 m bredt, 1,75 m højt, sat af 8 bæresten og 1 dæksten (om kamrets vestlige halvdel; den østlige halvdel er åben). Gangen mod ssv., 2,50 m lang, sat af 5 bæresten (2 mod ønø., 3 mod vsv.) Ingen dæksten. En dørsten er stillet i gangen. Udenfor de yderste gangsten ligger 1 større sten på fladen. Samme tilstand i 1953. Fredl. 1911 11/11.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, i stor høj, sat af tætstillede bæresten, hvorimellem ikke ses tørmure bevaret. Beliggende i et offentligt græsklædt areal. Kammerets mål svarer til fredningsbeskrivelsen sat af 8 bæresten, med en dæksten imod vest solidt liggende. Gangen sat af 5 bæresten. Kammer og gang trænger til en soignering og rydning for krat. . Mål: 1,6x15x15 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt velbesøgt fortidsminde liggende i fabriksområde. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0019
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af restaurering og skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 Museal restaurering
Museum Sydøstdanmark
Jættestuen blev renset og tømt for akkumuleret jord, sten osv. Først derefter blev tørmurene genopbygget med friske Nexø-sandsten. Bæresten 7 blev repareret den havde en gennemgående revne. Afslutningsvis blev der udlagt et lag rent harpet muld på højen, som blev eftersået med græs.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)