Munkebo
National seværdighed National seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080109-25

Fredningsnr.
35175

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På en lille grøn oase midt i Munkebos industriområde ligger to flotte jættestuer side om side. De blev undersøgt allerede i 1917 og der blev fundet skeletter, flintøkser, pile, ravperler og meget andet i dem. I dag kan man selv gå ind i jættestuerne og forestille sig at de var gravplads for mange mennesker for 5000 år siden. Stenalderens gravskik var kompliceret. Meget tyder på at nogle lig blev flyttet og genbegravet i jættestuerne efter først at være begravet et andet sted.
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Fælles kort for 3517-4, 5. Tingl.: 11-11-1911, pastor S. Juel. Afmærkn.: MS 1911, TH. Thomsen En høj, 13 - 15 m i tværmål, omsluttende en udgravet jæt- testue. Kammeret er 5 m langt i nord-nordøst til syd-sydvest, 2 m bredt, indtil 1,60 m højt sat af 4 bæresten mod øst, 4 mod vest, 1 mod nord og 2 mod syd; ingen dæksten på plads, men på højens nordende henligger en 2 m lang formentlig dæksten. Gan- gen, mod øst, er 2 m lang, 0,75 m bred, sat af 1 bæresten mod nord og 1 mod syd (hvoraf kun den øverste del er bevaret); in- gen dæksten. Jordhøjningen når op til lidt under toppen af kam- merets bæresten. Samme tilstand i 1953.
Undersøgelsehistorie  (18)
1809 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Præsteindberetning 1809.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa samme Mark er, længer mod Sydøst, to smaa Højninger [sb.24-25]. - Paa de vestligste ligger, i en Fordybning, en omtr. 7' lang, 5' bred Sten, uden Tvivl en nedfalden Overligger; Vægstene ses ikke. Paa den østligste [sb.25] ses i den øverste Del 7 store Stene, kun ragende omtr. 1' op over Overfladen, og dannende en omtr. 6' lang, 4' bred Oval; mellem dem ses nogle mindre Sten; fra Ovalen udgaar mod S.Ø. en Række af en stor og flere mindre Sten. Omtr. 20' fra de vestligste Sten i Ovalen staar, uden for Højningen en stor Sten (Randsten?). Mellem den formentlig Overligger paa den ene Højning og Stenkredsen paa den anden er der en Afstand af 105'. (Jf. med Hensyn til Dysser paa denne Lod (Præstegaardsmarken) Præsteindberetning 1809). Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1911 Sløjfet ved land- og skovbrug
Journal nr.: 465/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 465/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal restaurering
Journal nr.: 465/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Genopbygget efter bortkørsel af jord fra fortidsmindet.

1911 Museal besigtigelse
Journal nr.: 465/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue med 2 m lang gang mod øst.

1917 Museal udgravning
Journal nr.: 238/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med jættestue; deri skeletter og oldsager, der var dækket af håndstore sten.

1917 Museal udgravning
Journal nr.: 238/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se også TOP j.nr. 238/17.

1935 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 157/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse om grusgravning ved de to fredede høje sb. 24 og 25.

1935 Diverse råstofgravning
Journal nr.: 157/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj, 13-15 m i tværmål, omsluttende en udgravet jættestue. Kamret er 5 m langt i nnø.-ssv., 2 m br., indtil 1,60 m højt, sat af 4 bæresten mod ø., 4 mod v., 1 mod n og 2 mod s.; ingen dæksten på plads, men på højens nordende henligger en 2 m lang formentlig dæksten. Gangen mod ø., er 2 m lang, 0,75 m bred, sat af 1 bæresten mod n. og 1 mod s. (hvoraf kun den øverste del er bevaret; ingen dæksten. Jordhøjningen når op til lidt under toppen af Kamrets bæresten. Samme tilstand som 1953. Fredlyst 11/11-1911.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i høj, uden dæksten. Liggende i åbent offentligt græsklædt areal. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Kammeret orienteret NØ-SV, 5 m langt og ca. 2 m bredt sat af 11 bæresten, ingen tørmure. Umiddelbart uden for kammeret imod NØ, ligger på højen en formodet dæksten. Kammeret trænger til en soignering, ligesom det er delvis tilgroet med krat. Der ligger henslængt lidt affald. Fredningsstenen på højen hælder. Mål: 1,6x15x15 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt velbesøgt fortidsminde liggende i et fabriksområde. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0019
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af restaurering og skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 Museal restaurering
Museum Sydøstdanmark
Jættestuen var meget jordfyldt og mange af anlæggets tørmure var nedskredne eller helt fraværende. Jættestuen blev oprenset for akkumuleret jord og sten mv. Derefter blev tørmurene genopbygget med friske Nexø-sten. Til sidst blev der udlagt en lag rent harpet muld og eftersået med græs.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)