Loddenhøj
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080109-42

Fredningsnr.
35171

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bygning, Nyere tid (dateret 1890 - 1899 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Munkebo, matr.nr. 5b (5l?). Tingl.: 10-04-1875, Geodætisk Institut. En gravhøj, "Loddenhøj", ca. 3,5 m høj, ca. 25 m i tværmål. Noget forgravet i overfladen. I foden er langs sydsiden opsat et stengærde. På toppen et muret udsigtstårn (bygget i 1890'erne).
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opførelse af udsigtstårn.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En gravhøj, Loddenhøj, fredlyst under geodætisk Institut 1875. Højden ca. 3,5 m, tværmål ca. 25 m. Noget forgravet i overfladen. I foden er langs sydsiden opsat et stengærde. Paa toppen et muret udsigtstårn. (Tårnet bygget i 1890'erne).

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Loddenhøj". Stor høj, tidl. brugt som udsigtspunkt. På toppen et stort stenbygget udsigtstårn. Højen og dens omgivelser så lidt forfaldne ud, på højtoppen sås nedfaldet byggeaffald fra tårnet, og ned af højens sider sås slidspor der var vegetationsløse, fra tidligere besøgende. Den nordlige og nordvestlige side af højen var tæt bevokset med løvtræer. Umiddelbart syd for højen ligger bygningerne fra en tidligere restaurent, der nu atter er taget i brug til samme, med opstart til den kommende turistsæson, hvor højen da nok igen vil blive besøgt af mange, med efterfølgende slitage, hvorfor denne høj især må holdes under opsyn. Højen er imod syd og vest omkranset af et stengærde, mod vest i 3 etager. ** Seværdighedsforklaring ** Markant beliggende på et højdepunkt, der i fremtiden formentlig vil blive besøgt af mange. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1995 Museal besigtigelse
Journal nr.: 7927
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ved ledningskontrol af naturgasledning nord om bronzealderhøjen Loddenhøj, blev der omtrent 50 meter nordøst for højen observeret en ca. 1 meter dyb og 75 cm bred grube med en fyld bestående af sort-sortgråt sand med et stort indhold af sten, herunder flintknolde. Der blev ikke observeret oldsager i fylden.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)