Skoggermandshøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080110-14

Fredningsnr.
35182

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En rundhøj, 23 - 25 m i tværmål. Oprindelig ca. 1,50 m høj, nu noget mere, da fylden fra et i nord-syd 8 m langt, 1 m dybt hul i højtoppen er kastet ud langs hullets rande. Hø- jen, der er bevokset med bøgetræer kaldes på målebordsbla- det Skoggermandshøj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1953 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rundhøj, 23-25 m i tværmål. Oprindelig ca. 1,50 m høj, nu noget mere, da fylden fra et i n.-s. 8 m langt, 1 m dybt hul i højtoppen er kastet ud langs hullets rande. Højen, der er bevokset med bøgetræer kaldes paa målebordsbladet Skoggermandshøj.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1972 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1094/72
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skoggermandshøj". Stor rund høj, med en gammel nedgravning i toppen ca. 5x8 m og indtil 1,6 m dybt. På højen står der enkelte store bøge og en del unge. På højens vestside ses et åbent krater af ny dato, antagelig fra skovbrug, da der ses spor efter maskiner på og ved højen. I krateret fandtes et skår af oldtidskeramik. Ved den nordlige højfod fandtes en gammel rævegrav. Mål: 2x25x25 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen ligger i offentlig tilgængeligt skovområde tæt ved sti og er sikkert meget besøgt. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i skov ud til offentlig tilgængelig skovvej. På højen står store bøge, 70 år?, og der er lav opvækst af unge selvsåede løvtræer. I toppen er en tilgroet forsænkning.

Litteraturhenvisninger  (0)