Volkmølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
141002-44

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Skaldynge, Stenalder (dateret 12800 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 12800 - 1701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1919 Privat opsamling
Journal nr.: 736/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Privat besigtigelse
Journal nr.: 736/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 736/40. Sb. 14.10.02-44. Affaldsdyngen ved Flintkulen. "Volk Mølle, vestre Dynge". Fundet d. 21. Januar 1919 af M. Klinge. Besøgt 11. Sept. 1920 af Jessen, Klinge og Johansen. Beliggenhed: Ved Østsiden af Indgangen til Flintkulen udfor Assentoft. Placering: Paa Fjordengen tæt ved Bakkefoden og strækkende sig lidt op ad denne ca. 15-20 Fod over Havet. Kun en lille Rest af Affaldsdyngen er tilbage. Hovedmassen er bortkørt. Skaldyngens største Længde ca. 11 Meter Skaldyngens største Bredde maaske ca. 5 Meter. Profil: 1. 20 cm Muld 2. 14 cm tætpakket Skallag 3. 7 cm Strandsand med Skaller 4. derunder Strandsand. Mollusker: Blaamusling, Hjertemusling (disse to Arter udgør Hovedmassen af Skallerne) Dværgkonk, Littorina littorea, Littorina rudis, Hydrobia stagnalis ulvæ. Skallerne af Cardium edule tilhører delvis forma regularis (indtil 43 mm), delvis forma inflata. Molluskerne peger hen paa Vand af ca. 25 0/00 Saltholdighed. Klinge har i Overfladen fundet en tvivlsom Skivespalter.

1940 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flintekulen, Essenbæk. Skaldynge, "Volk Mølle, vestre dynge". se beretning Gjessinggaard. Næsten bortkørt.

1940 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 736/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 736/40. Sb. 14.10.02-44. Brev af d. 6/12 1940 ml. Statsgeolog Axel Jessen, DGU, og N01. Kære Statsgeolog Jessen, Igennem Troels-Smith har Museet modtaget en Beretning fra A.C. Johansen om Køkkenmøddingerne ved Randers Fjord. Museet er meget glad for at modtage disse Papirer, som danner et fortrinligt Supplement til, hvad vi iøvrigt ved om disse Pladser. ... [Fortsætter].

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flintekulen, Essenbæk. Skaldynge, "Volk Mølle, vestre dynge". se beretning Gjessinggaard. Næsten bortkørt.

Litteraturhenvisninger  (0)