Grevindehøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080110-15

Fredningsnr.
35181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En rundhøj beliggende i Storskovens nordlige del mod Lunds- gård tæt inden for skellet. På målebordsbladet kaldet Grev- indehøj. Tværmål ca. 25 m, 2 m høj, affladet på toppen, så at denne danner en ca. 8 m bred, plan flade. Bevokset med bøgetræer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rundhøj beliggende i Storskovens nordlige del mod Lundsgård tæt inden for skellet. På målebordsbladet kaldet Grevindehøj. Tværmål ca. 25 m, 2 m høj, affladt på toppen, så at denne danner en ca. 8 m bred, plan flade, bevokset med bøgetræer.

1972 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1094/72
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Grevindehøj". Rund høj i skov. Flad top. Højen er græsklædt, og ser velplejet ud, der står 5 store bøge på højen. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er rundhøj, der ligger i lysning i ryddet løvskov ud til offtentlig tilgængelig skovvej. Højen ligger i græs med selvsåede unge ahorn, bøg og eg (1-5/10 år?) samt begyndende brombærkrat. I nordsiden er en stor rodvælte på 4-5 m efter en af de i 1985 beskrevne bøge. På toppen ligger enkelte mindre træstammer.

Litteraturhenvisninger  (0)