Baunehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141007-15

Fredningsnr.
211719

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/1 1889. Købt. Afmærkn.: Ny MS 1913. Løjtnant Lassen. Høj af "Baunehøje", 24 x 3,5 m, dyb, tilgroet gravning fra den ene side til centrum. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er lyngklædt og har et Brud, der fra noget oppe paa Siden strækker sig til op imod Midten. Det lader til, at Brudet er tilbunds i Højens Midte. Brudet der er en grøfteformet Indskjæring er lavet af Fjenden i Sommeren 1864. Der er Spor af at ældre Brud have været tilstede. Højen er stor og prægtig at see til, sees vidt om, og fra dens Top haves en herlig Udsigt. Baade denne og den efterfølgende høre til de af Staten fredede Mindesmærker.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Baunehøje", 24 m bred, 3,5 m høj, dyb, tilgroet Gravning fra den ene Side til Centrum. Lyngklædt. FM 15/1 1889 MS 1913

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1889

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod vest. Indgravningen er fra SØ. Bevokset med et stort og flere små løvtræer samt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)