Koed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141007-57

Fredningsnr.
21173

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 12,5 x 1,4 m, ubrudt række af fodsten i V. Græsgroet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Koed B, Koed S, Sønderhald H, Randers A. Her sees smaa Fodsteen til en Vægt af 60-80 P og de ere stillede opret i en tætsluttende Række, hvilket sees tydeligt især mod Vest. Højen er pløjet for nær især paa de andre 3 Sider. Da Højen næsten ganske er tildækket med et Lag af tilsamlede Marksteen, saa kan det ikke sees, om den er brudt eller ej. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12,5 m bred, 1,4 m høj, ubrudt Række af Fodsten i V. Græsgroet.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945 Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Oval høj - fodsten mod vest ses ikke. Gl. afpløjning af vestsiden. Kørsel på højens sydside, nok ikke på oprindelige høj - men på flyvesandsbanke. Ejeren retablerer. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod syd markskel. Bevokset med buske og træer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)