Attrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141007-69

Fredningsnr.
21172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,3-1,5 x 13,7. Helt tilgroet med krat. ** Seværdighedsforklaring ** Ruiner af saltkogerier De bevarede anlæg fremtræder som 0,5 - 1 m lave volde, der omgiver arealer af uregelmæssig cirkulær eller rektangulær form. De fredede anlæg er græs- eller lyngklædte.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Koed B, Koed S, Sønderhald H, Randers A. Højen er saaledes overfyldt med Marksteen og begroet med vilde Roser, at ingen Oplysning om Bygning, Brud eller Størrelse kan være paalidelig. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13,7 m bred, 1,3-1,5 m høj. Helt tilgroet med Krat.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945 Bevoksning: 1981: Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj - tilsløret og delvis dækket af flyvesand. Gl. afpløjning i N og V. Gl. markstensdynge og trækasser. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget omrodet. Afgræsning vanskelig at se. Bevokset med mange gamle løvtræer. Beliggende i skel op til gammelt læhegn i øst.

Litteraturhenvisninger  (0)