Attrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141007-83

Fredningsnr.
211721

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
C-højen tinglyst 1987 med følgende tekst ********************************* Højruin, ca. 10 x 20 m stor og 2 m høj, nærmest halvmåneformet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den findes paa samme sandblandede Grusbanke som de 5 foregaaende [sb 78-82]. Den er noget langagtig i samme Retning som Bakken. Dens Fod falder næsten heelt rundt sammen med Bakkens Affald, hvor for det er vanskeligt at opgive Maalet bestemt. Den har et stort og gammelt Brud fra Sydvest, og maa vistnok betragtes som brudt til Bunden. Den har været overpløjet siden den Tid og er nu græsklædt.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 m. bred 1,8 m. høj, helt omrodet og ødelagt. Har været pløjet, nu lyngklædt; gammelt Brud fra SV.; hele det Indre udgravet; mange hovedstore Sten udkastet; Overfladen omrodet.

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3114
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
HØJRUIN, ca. 10 x 20 m stor og 2 m høj, nærmest halvmåneformet. I ager.

1987 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3114
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og et enkelt egetræ mod syd. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)