Attrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141007-84

Fredningsnr.
211715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 20 x 2 m. Fra SØ et gammelt brud ind mod centrum, Ø- og SØ-fod helt afpløjet til skrænt. (Pløjes stadig nærmere. Påtalt.) Græsgroet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Atterup B, Koed S, Sønderhald H, Randers A. Den ligger paa samme Sandryg som de foregaaende og er græsgroet samt ubrudt. De her nævnte Høje ere bygte af Muld, og der sees ikke Steen ved nogen af dem.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 m bred, 2 m høj. Fra SØ et gammelt Brud ind mod Centrum, Ø- og SØ-Fod helt afpløjet ind til Skrænt. (Pløjes stadig nærmere! Paatalt!) Græsgroet. NB Besigtiges ved Opsætning af MP

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med enkelte mindre egetræer, lidt gyvler og græs. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)