Dybdalhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141007-89

Fredningsnr.
211710

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Dybdalshøj", 18,5 x 3,2 m, V-siden i tilgroet grusgrav, tilgroet brud i top, overfladen helt omrodet, i Ø ruiner af hønsehus, der har været bygget på højen, men alle beskadigelser kun overfladiske. Græsgroet med et par store træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dybdalhøj, Atterup B, Koed S, Sønderhald H, Randers A. Højen er stor og anseelig samt lyngklædt. Den har et stort Topbrud, som efter al Rimelighed naar Bunden. Den er bygt paa et højt og grusrigt Sted, og fra Vest strækker sig to Grusgrave ind under dens Fod. Højens Udseende er ikke forandret i de sidste 60 Aar. Sagnet fortæller at her er en Kvinde begravet; men da hendes Liv ikke var tugtigt, saa maa hun nu hver Nat fra Kvæld til gry gaa omkring som en So fulgt af en Flok gryntende Grise. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945 Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Dybdalhøj", 18,5 m bred, 3,2 m høj, Vestsiden i tilgroet Grusgrav, tilgroet Brud i Top, Overfladen helt omrodet, i Ø. Ruiner af et Hønsehus, der har været bygget paa Højen, men alle Beskadigelser kun overfladiske. Græsgroet med et Par store Træer.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anseelig rundhøj (på kanten af gl. råstofgrav) med ujævn overflade. I dag henligger højen velplejet i lille græsmark. Hønsehuset væk. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Mod øst ses forsat lidt murstensrester fra det gamle hønsehus. Mod øst står en meget stor bøg. Iøvrigt lav opvækste af små træer og lidt krat. Beliggende i udyrket areal. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)