Krogsbæk Kirkegaard
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141009-7

Fredningsnr.
211521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Klokkestabel/-tårn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 15 m. Stendige over fod i S og V, klokkestabel på top. Græsklædt med enkelte træer på gammel kirkegård.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Krogsbæk Kirkegaard, Sønderhald H. Paa Krogsbæk Kirkegaards Sydvestside findes en lyngklædt Høj omtrent 60' i Gjennemsnit. Kirkegaardsdiget gaar over dens Fod baade mod Syd og Vest. Om den har været brudt vides ikke; men den er noget flad oveni Toppen, og her er der ogsaa gravet en Deel for at anbringe det Tømmerværk, hvori Kirkens Klokke hænger. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 15 m. Stendige over Fod i S og V, Klokkestabel paa Top. Græsklædt med enkelte Træer paa gammel Kirkegaard. 9/12 48

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948: Uforandret. [[Fredet]] Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med klokkestabel, der fungerer som afmærkning. Som beskrevet på blåt kort. 1/3 af omgivelser: Kirkegård. Bør evt. plejes sammen med denne, jvf. 2115:24. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med kirketomt og kirkegård, hvorpå højen ligger. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)