Faarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141009-9

Fredningsnr.
211517

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1 x 10 m, affladet i toppen. Delvis træbevokset i plantning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Faarup B, Krogsbæk S, Sønderhald H, Randers A. Højen ligger meget højt paa en Bakkekam. Dens Fyld er baade Muld og Undergrundsjord; thi her sees det tydeligt, at Fylden er tagen i en Kreds rundt om Højens Fod med en Brede af omtrent 9' og kastet ind i en Hob. For at faa Fyld nok har man taget mere Jord mod Sydvest; da man de øvrige Steder i Kredsen har naaet Bakkeaffaldet og altsaa vilde faa højt at løfte Fylden. Højen er brudt i Midten og Brudet synes fuldstændigt. Baade Højen og Fordybningen om den ere lyngklædte. Paa dens Top sees en Deel Kul, da den bruges til Valborgblus. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1 x 10 m, affladet i Toppen. Delvis træbevokset i Plantning. 9/12 48

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948: Uforandret. [[Fredet]] Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Det konstateredes, at højen findes på ryggen af en nordvendt bakketunge, som er fremkommet ved grusgravning (i NV) og tilstedeværelsen af en glacial erosionsdal (i SØ). Grusgraven er pænt retableret og opdyrket og kan faktisk ikke mere erkendes som råstofgrav, jvf. foto 18. Selve højen er totalt druknet i gamle, vindfældede graner samt hindbærris og brombærkrat. Den synes dog ubeskadiget. Målene er overført fra blåt kort. Højen er trykt som en lille kotecirkel. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med en del løvtræer. Beliggende i skovstykke.

Litteraturhenvisninger  (0)