Pløskjærhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141010-3

Fredningsnr.
211526

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 16 m, i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen har førhen været 12 a 13' men er ødelagt, og en stor Deel af dens Fyld bortført. Højens Midte antages dog for urørt; thi det er navnlig Højens øverste Lag, som ere bortførte. Omtrent i Højens Midte saas en større Skraatliggende Steen (a), der efter al Rimelighed er en Overligger enten til et lavt Kammer eller til en Kisteformet Grav. 2 større Steen saas; men om de ere Randstene staaende oppe i Fylden er noget uvist. Højen er byggt af Muld og har ikke alene været meget større, men ogsaa omgiven af flere mindre Høje. Den har en høj Beliggenhed og er værd at undersøge før den gaar den Undergang imøde, hvortil den er dømt. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet.

1986 Museal restaurering
Journal nr.: F 550-925
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Højen blev ryddet for krat og træer (bortset fra 3 fyrretræer i højfoden). En nedgravning blev udfyldt med sand og tildækket med muld der blev tilsået med græs.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-1703
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1703
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 2,5 x 16 m, i ager.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk, velbevaret rundhøj, i hvis overflade talrige hovedstore sten ses. Græsklædt med tre gamle graner. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog idag uden graner. Bevokset med løvtræer og græs.

Litteraturhenvisninger  (0)