Urup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080111-24

Fredningsnr.
36172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
I det sydvestlige hjørne af Bremerskoven findes en lille, naturlig bakke, på hvis top er anlagt en lille gravhøj. Dens omrids kan ikke skarpt adskilles fra den naturlige bak- kes. Tværmålet kan angives til ca. 20 m, højden til 2 m. I nordsiden en mindre nedgravning, ca. 2 x 2 m, 1 m dyb. Bevokset med løvtræer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1953 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I det sydvestlige hjørne af Bremerskoven findes en lille naturlig bakke, på hvis top er anlagt en lille gravhøj. Dens omrids kan ikke skarpt adskilles fra den naturlige bakkes. Tværmålet kan angives til ca. 20 m, højden til 2,0 m. I nordsiden en mindre nedgravning, ca. 2 x 2 m, 1 m dyb. Bevokset med løvtræer.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund høj i Bremerskoven. Flad top. Gammel nedgravning imod NØ, ca. 3x3 m 0,4 m dyb. Højen er græsklædt med en del opvækst af løvkrat, samt en halv snes store bøge. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)