Marie Magdalene By
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141011-23

Fredningsnr.
211612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af C-høj i 1997: ********************** Langdysse 1.6 x 25 x 7 m. Orienteret VN/V/ØSØ. Noget forstyrret ved afgravninger i Ø og S. N-siden løber delvis sammen med et stendige. I højens østlige del ses 2 randsten i S og 1 i N, en fjerde i S-sidens vestlige del. I højens nuværende midte en gammel nedgravning (vistnok efter et fjernet kammer).
Undersøgelsehistorie  (4)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Langdysse, Marie Magdalene B, Marie Magdalene S. Dyssens Retning formods fra Øst til Vest. Dens Maal kan ikke en Gang opgives til normal[?]viis, thi den ligger i en en gammel Drift eller[?], og Fodens nordre Dige [?] hen ad Dyssens Nordside. Mod Øst er den berørt af en yngre Grusgrav og imod Syd i selve Driften, [?] eller [?] (alle tre benævnelser bruges endnu og i Flæng) er der taget Fyld, paa 6 af Dyssens store Krandsstene ere somme tilføjne. Da Fylden ikke alene dækker de store 3' høje Krandsstene men endog hæves betydeligt mod Dyssens Midte, er det sandsynligt, at et jorddækket, ubrudt Kammer kan findes derinde. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Langdysse, orienteret VNV/ØSØ, beliggende på udyrket Ø/V-vendt jordstrimmel indhegnet af stendiger i N og S. Strimmelen er afsat på mb.; det fremgår således direkte heraf, at afsætningen er forkert (ca. 50 m. for sydlig). Af langdyssen igenstår betydelige dele, selvom den er afgravet I S, og vistnok i Ø, og selvom N-siden delvis løber sammen med stendige. I højens østlige del synes højfylden næsten helt intakt, 1,6 m. høj og med 2 randsten i S og 1 i N. En fjerde randsten ses i S-sidens vestlige del, V for en gammel indgravning. I højens nuværende midte ses en gammel nedgravning, vistnok efter et fjernet kammer. NV herfor ligger på højoverfladen en større sten; en anden sådan sidder i topfladens S-kant i den østlige halvdel. I stendiget N for højen indgår flere "megalitstore" sten. Tinglyses. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Langdysse, helt ødelagt. Orienteret Ø-V. Henad N-siden et dige, Ø-enden i tilgroet grusgrav, mod S en afgravning. Lyngklædt. Tinglysning af C-høj i 1997: *************************** Langdysse 1.6 x 25 x 7 m. Orienteret VN/V/ØSØ. Noget forstyrret ved afgravninger i Ø og S. N-siden løber delvis sammen med et stendige. I højens østlige del ses 2 randsten i S og 1 i N, en fjerde i S-sidens vestlige del. I højens nuværende midte en gammel nedgravning ( vistnok efter et fjernet kammer). *** Nyberejsningstekst *** C-høj. Langdysse, orienteret VNV/ØSØ, beliggende på udyrket Ø/V-vendt jordstrimmel indhegnet af stendiger i N og S. Strimmelen er afsat på mb.; det fremgår således direkte heraf, at afsætningen er forkert (ca. 50 m. for sydlig). Af langdyssen igenstår betydelige dele, selvom den er afgravet I S, og vistnok i Ø, og selvom N-siden delvis løber sammen med stendige. I højens østlige del synes højfylden næsten helt intakt, 1,6 m. høj og med 2 randsten i S og 1 i N. En fjerde randsten ses i S-sidens vestlige del, V for en gammel indgravning. I højens nuværende midte ses en gammel nedgravning, vistnok efter et fjernet kammer. NV herfor ligger på højoverfladen en større sten; en anden sådan sidder i topfladens S-kant i den østlige halvdel. I stendiget N for højen indgår flere "megalitstore" sten. Tinglyses.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Uregelmæssig. Bevokset med græs og løvtræer (ege). Synlig fra offentlig vej. Beliggende i udyrket areal i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)