Gjeddevad

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141011-20

Fredningsnr.
21169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav : Grønholt = Bøjstrup Høj, 13 x 1,25 m høj, flad ovenpå, hvor der er henlagt en dynge marksten. Træbevokset, urørt.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Ryomgaard, Marie Magdalene S. S.Hald H, Randers A. Højen er bygt af Brosteen og hen mod Toppen er den uden Fyld og noget fladagtig. Ved Foden har den en Kreds af større Koltringer. Den er ubrudt og begroet med større Bøge. Bevoksning: 1988: Løvtræer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 1945 Bevoksning: 1988: Løvtræer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13 m i Diameter, 1 1/4 m. høj, flad ovenpaa, hvor der er henlagt en Dynge Marksten. Træbevokset, urørt.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj beliggende, som trykt på 4 cm.-kort, ud til det nordøstlige bryn af lille privat skov. Er på mb. afsat ca. 50 m. for sydligt. Højens NØ-fod løber ind i skovkantdige; muligvis er den yderste højfod her overpløjet eller skjult i markkant-vegetation. Højden varierer fra ca. 1 m. (i NV) til 1,6 (i SØ og SV). Højen er væsentligt opbygget af håndsten, der ses næsten overalt i overfladen og løstliggende på den let affladede top. Stenene omtalt i fredningstekst er således næppe henlagte marksten men hidrører fra højopbygningen. Bevoksning: 1988: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med hindbærkrat.