Fjeld Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141011-32

Fredningsnr.
211611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af C-høj 1997 (i 1945 på matr.nr. 22f Marie Magdalene by og sogn)******************************************* høj 2 x 16m. Højen er i væsentlig grad opbygget af håndsten. I Toppen en nedgravning 5 x 2 m stor, 0.5 m dyb, hvis bund udgøres af sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Fjeldskov, Marie Magdalene S, Sønder Hald H. Højen er bygt af sammendyngede Brosteen med et tyndt Lag Fyld over. Nu er den begroet med store Bøge. Den har et Topbrud 10' i Gjennemsnit og 2½' dybt. Bevoksning: 1988: Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 m. i Diameter, 2 m. h. næsten hele det Indre udkastet, og Centralgraven sikkert ødelagt. Træbevokset.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945: Næsten helt ødelagt; Centralgraven sikkert ødelagt. [[Frigivet 1945]] Bevoksning: 1988: Løvtræer

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Høj, væsentlig opbygget af håndsten. I toppen et ca. 5 x 2 x 0,5 m. stort, gammelt hul, hvis bund udgøres helt af sten. Der er således mindst 1 m. fra bunden af krateret og ned til højbunden, hvor centralgraven med stor sandsynlighed kan være bevaret. I det hele taget forekommer fredningstekstens beskrivelse: "... hele det indre udkastet ..." lovlig drastisk - faktisk tilbagestår langt den største del af højvolumenet uforstyrret, med eller uden centralgrav. Græsklædt. Tinglyses. ** Seværdighedsforklaring ** Dog smukt beliggende i gammel, højstammet bøgeskov. Bevoksning: 1988: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Hullet i toppen strækker sig lidt ned af siden mod SØ (gammel skade). Højen er bevokset med 3 gamle bøge.

Litteraturhenvisninger  (0)